WELL COME TO ALL NEW VISITOR OF THE BLOG About My School

Monday, 30 December 2013

SCE : શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન ....


 SCE : શાળાકીય  સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન માં શાળા ની મુલાકાતે પધારેલ ટીમ અને મહેમાનો

ચિત્ર હરીફાય : DRAWING COMPETITION ....

ચિત્ર હરીફાય  : DRAWING COMPETITION ....

એક દિવસીય શિબિર : આર્ય સમાજ અને પંતજલિ યોગપીઠ :આયોજિત

એક દિવસીય શિબિર : આર્ય સમાજ &પંતજલિ યોગપીઠ :આયોજિત

Sunday, 29 December 2013